Khuyến tấn Đạo Tràng Tu Bát Quan Trai (6) | HT. Thích Viên Giác

Một lần nữa Sư Phụ Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Giác có những lời khuyến tấn dành cho Đạo tràng tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân 12/04/2021.

“Tinh cần giữa phóng dật
Thức tỉnh giữa quần mê
Kẻ trí như tuấn mã
Bỏ sau con ngựa hèn.”

– Pháp cú –