Hai mặt của cuộc đời | Hỏi Đáp | HT. Thích Viên Giác

Cuộc sống của chúng ta luôn tồn tại 2 mặt. Là người Phật tử chúng ta cần biết rõ hai mặt của cuộc sống để định hướng tu tập sao cho đúng.

Kính bạch Sư Phụ. Người xưa thường nói: “Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên” hay là “Bôn ba chẳng qua thời vận”. Như vậy, nếu tin rằng mọi việc đều có trời định sẵn thì có khiến cho con người thiếu cầu tiến và cản trở sự phát triển của xã hội không ạ? Quan điểm nhà Phật nhận định vấn đề này như thế nào? Xin Sư phụ dạy cho chúng con làm thế nào để nhận biết đâu là chánh Pháp và đâu là quan điểm của người xưa?

Sư Phụ Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Giác đã trả lời câu hỏi này trong buổi Pháp đàm online trên Zoom (20/11/2021)