Cách đoạn trừ phiền muộn – Hòa Thượng Thích Viên Giác

Phiền não và sân hận rất dễ gặp nhưng lại rất khó để thoát khỏi được. Có cách nào để đoạn trừ phiền muộn hiệu quả? Có – Nếu biết đúng phương pháp!

Tu để đoạn trừ phiền não thì cần phải có phương pháp thay đổi những phẩm chất ở bên trong. Trong kinh Đức Phật có dạy phương pháp để đoạn trừ sự nặng nề ở trong tâm, những phiền não, các ô nhiễm và cả những ám ảnh đã bám chặt vào tâm của mình:

  1. Thay thế – Thay chỗ của phiền não trong tâm bằng cái khác. Bởi mỗi lúc, những cái trong tâm chỉ xuất hiện được đúng 1 thứ mà thôi. Chỉ cần chúng ta tìm được những điều tích cực, thánh thiện và vui tươi trong chánh pháp để thay thế mà thôi. Có thể gọi đây là những “công cụ” để thay thế.
  2. Làm phá vỡ, bẻ gãy những điều đang ám ảnh trong tâm, những mơ ước và trong chờ mà mình đã tưởng tượng ra. Bằng cách xem xét và quán chiếu những mặt trái để tìm ra sự thật của vấn đề rồi ghê tởm và từ bỏ. Nếu không chúng sẽ chiếm hết tâm trí và ta không thể làm được điều gì tốt đẹp nữa.