Những điều khó làm – Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác

Dù có là những việc khó làm đến đâu đi nữa, thì cuối cùng khó khăn mới là cái luyện cho chúng ta trở nên cứng cỏi và trưởng thành để vượt qua mọi giông bão đường đời.

Những điều khó làm – Thầy Thích Viên Giác

Người ta thường thích cái sướng và dễ chứ không ai thích cái khổ hay khó. Do đó, hễ gặp việc khó là con người rất hay lảng tránh. Tuy nhiên, làm những việc gì mà có nổ lực vượt khó thì mới thành công được. Dù đó có là những việc khó làm đến đâu đi nữa, thì cuối cùng chính những khó khăn này mới là cái luyện cho chúng ta trở nên cứng cỏi và trưởng thành. Là cái để giúp chúng ta đứng vững và vượt qua mọi giông bão trong cuộc đời.