Đường lên Thiên Giới – Hòa Thượng Thích Viên Giác

Con người luôn khao khao khát tự do và đường lên Thiên Giới chính là ước vọng để đạt được nó. Và thường mơ về Thiên Đường nhiều hơn là sống với Thiên Đường

Đường lên Thiên Giới – Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác

Ước mơ âm thầm của con người vẫn là khao khát tự do. Nên chúng ta thường mơ về Thiên Đường nhiều hơn là sống với Thiên Đường. Nhưng mà mình tự do không nổi bởi vì sự vướng mắc của mình vào những sợi dây trần thế. Không có ai cảm thấy tự tại, khoáng đạt và thoải mái hết – Mà luôn luôn có sự lúng túng, do dự. Cuộc đời thì lắm ngã ba nên con người lúc nào cũng do dự, cũng không tự chủ quyết đoán được một cái gì. Và khi nói đến Thiên Đường thì ai cũng nghĩ về cái gì đó ở trên cao chứ không bao giờ là thế giới này.

Vậy đối với Phật Giáo thì thế giới Thiên Đường là gì? – Bằng những phân tích và lý luận của Đức Phật được biết đến thông qua bài kinh Tevijja, chắc chắn quý Phật tử sẽ biết được “Đường lên Thiên Giới” thật sự là gì…