Thiền Của Phật (4) – Thuyết Giảng: HT. Thích Viên Giác

Nói tổng quát Thiền Của Phật là cách thức sống, lối sống, nghệ thuật sống để đạt được những hạnh phúc, giải tỏa những bế tắc và đoạn trừ được những khổ đau.

Thiền của Phật rất thiết thực. Nó không phải là những gì ngoài tầm tay của mình mà hoàn toàn nằm trong khả năng của mình. Thiền rất siêu việt vì nó đưa mình tới các Thánh quả, vượt thoát mọi khổ đau và sinh tử. Nhưng người Phật tử vẫn có thể ứng dụng thiền vào đời sống hằng ngày của mình. Và tất cả mọi người ở mọi trình độ, địa vị, ngành nghề hay quốc gia khác nhau đều có thể ứng dụng. Đó là con đường tu tập để mình vừa có được những niềm vui ở đời, mà vẫn tu tập và thăng hoa được đời sống tinh thần tâm linh, những cảm xúc thánh thiện của mình. Để mình có thể trở thành con người hoàn hảo căn bằng và xây dựng được đời sống hạnh phúc thực sự trên cõi đời này.

Nói một cách tổng quát thì “Thiền Của Phật” là cách thức sống, một lối sống, nghệ thuật sống để đạt được những hạnh phúc và giải tỏa được những bế tắc, cũng như đoạn trừ được những khổ đau. Trong nội dung bài này sẽ đề cập đến “Thiền Chánh Niệm” – Hay còn gọi là Thiền Tứ Niệm Xứ (Vipassana), Niệm Xứ, Thiền Chánh Niệm, Quán Niệm,…

Thiền của Phật (4) – Thiền Chánh Niệm (Niệm Xứ) – Thuyết Giảng: Hòa Thượng Thích Viên Giác