Đạo Tràng Bát Quan Trai chùa Từ Tân Tổng Kết Sinh Hoạt Năm Mậu Tuất(2018)

Ngày Mồng 01 tháng chạp năm Mậu Tuất(06/01/2019), đạo tràng Bát Quan Trai chùa Từ Tân tổ chức sinh hoạt …

Ngày Mồng 01 tháng chạp năm Mậu Tuất(06/01/2019),
đạo tràng Bát Quan Trai chùa Từ Tân tổ chức sinh hoạt và tổng kết cuối năm. Khép lại chương trình sinh hoạt 1 tháng 2 kỳ vào các ngày mồng 1 và rằm âm lịch hằng tháng. Như thường lệ chương trình buổi sáng với các thời khóa thọ giới, pháp thoại, thiền hành, tập khí công và thọ trai. Buồi chiều ngoài phần pháp thoại và xả giới là lễ tổng kết các hoạt động, tuyên dương và phát bằng công đức cho các thành viên tích cực tham gia sinh hoạt tại đạo tràng trong năm Mậu Tuất(2018).

Xin được giới thiệu hình ảnh sinh hoạt và tổng kết của đạo tràng.