Đak Nông: Khai mạc Khóa tu mùa hè tại Chùa Hoa Khai

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đăk R’lấp tổ chức Khóa tu mùa hè với chủ đề “ Hương Sen Mùa Hạ” lần thứ 7 tại chùa Hoa Khai xã Đạo Nghĩa huyện Đăk R’lấp tỉnh Đăk Nông diễn ra 7 ngày, từ 22-28/06/2016. Nơi quy tụ 550 em trại sinh và 100 tình nguyện viên về chùa tu học.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đăk R’lấp tổ chức Khóa tu mùa hè với chủ đề “ Hương Sen Mùa Hạ” lần thứ 7 tại chùa Hoa Khai xã Đạo Nghĩa huyện Đăk R’lấp tỉnh Đăk Nông diễn ra 7 ngày, từ 22-28/06/2016. Nơi quy tụ 550 em trại sinh và 100 tình nguyện viên về chùa tu học.

Khóa tu có sự chứng minh của Hòa thượng Thích Viên Giác- UV BHD Phật tử TW – Trụ trì chùa Từ Tân Tp. HCM; TT. Thích Quảng Tuấn – HĐTS TW –  Trưởng BTS PG tỉnh Đăk Nông; Đại đức Thích Quảng Hiền- HĐTS TW – Phó Trưởng ban Thường trực BTS PG tỉnh Đăk Nông; Đại đức Thích Chiếu Ý- Phó BTS, Trưởng BHP tỉnh Đăk Nông, Trưởng BTS PG huyện Đăk R’lấp – Trưởng BTC khóa tu; đại đức Thích Quảng Tráng – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS PG tỉnh Đăk Nông – Thư ký khóa tu, cùng quý chư tôn thiền đức trong BTS phật giáo tỉnh, quý Tăng Ni giáo thọ khoá tu, cùng quý cấp lãnh đạo chính quyền địa phương và quý thiện tín Phật tử các giới tham dự.

Sau đây là những hình ảnh khai mạc khóa tu mùa hè tại chùa Hoa Khai.