Đạo Tình Pháp Lữ Đầu Năm (Tết Nhâm Dần 2022)

Lời chúc, động viên ý nghĩa và những hình ảnh ấm áp đạo tình Pháp lữ đầu năm tại Thiền Tôn Phật Quang – Mùng 5 Tết Nhâm Dần 2022.

Trong không khí ấm áp Đạo tình Pháp lữ ngày đầu năm đó, Sư Phụ đã gửi lời chúc năm mới cũng như động viên đến Chư Tôn đức Tăng Ni và các Phật tử đang tham dự:

  • Lời chúc thứ nhất: Người Phật tử nói chung và Chư Tôn đức Tăng Ni nói riêng phải biết cái mình cần và có được cái mình cần. Đó đó là hạnh phúc của người tu. Nhu cầu của chúng ta thì rất nhiều như sống thọ, danh vọng, tiền bạc, tình yêu..v.v… Nhưng cái cần cốt lõi và vĩnh cửu không thay đổi đó là sự Giác ngộ, đắc đạo. Đó là mục tiêu của người Phật tử, mục tiêu của người tu hành. Đó là khát vọng rất cao cả mà tất cả người Phật tử đều phải có. Tất cả những thứ khác là những kế hoạch, những chương trình phục vụ cho sự sống của mình. Chương trình hay kế hoạch thì tùy theo hoàn cảnh, điều kiện, tùy theo từng giai đoạn mà chúng ta thay đổi những cách thức khác nhau. Nhưng mục đích giác ngộ không thể thay đổi. Cái mà chúng ta cần phải biết và chúng ta cần phải có là:
    • Đạo lý để sống, để định hướng (Chánh kiến)*
    • Thiền định (kết quả cuối cùng trong Bát Chánh Đạo)*
      Chúc cho các con có được Hỷ lạc do ly dục sinh. Đó gọi là niềm hạnh phúc vô dục.
  • Lời chúc thứ hai là hạnh phúc do định sinh. Khi chúng ta tu tập để có được tâm định, có được sự tương đối hài hòa ở trong cõi tâm của mình để đạt được định. Thì từ trong định đó cho ta hỷ lạc. Cho nên người tu tập hạnh phúc tràn ngập, từ hạnh phúc do ly dục sinh đưa đến hạnh phúc do định sinh. Đó là hai hạnh phúc chuẩn và là nền tảng cho tất cả các Phật tử chúng ta.
  • Lời chúc thứ ba: Tu một ngày không chắc đắc đạo nhưng ngu một ngày là hậu quả khôn lường. Cho nên chúc các con ngày ngày không ngu. Đó là cái điều mà tất cả chúng ta hướng đến – Nó dựa trên những công phu tu tập thực sự của bản thân. Cho nên là những gì trong năm qua Thiền Tôn Phật Quang đã thành tựu cái chung cũng như cá nhân sư phụ Phật Quang thành tựu cái riêng thì đó đều là những thành tựu đặc biệt. Đặc biệt vì trong một năm phải đối mặt với sự khủng hoảng của toàn cầu và của đất nước của chúng ta, trong cộng đồng của chúng ta hết sức khó khăn. Nhưng mà chúng ta đã nhờ ơn Phật hộ trì, nhờ Bồ Tát Thánh Hiền hộ trì, nhờ Hộ Pháp Thiện Thần hộ trì mà chúng ta có được sự đứng vững và có được những thành tựu công đức thì đều nhờ vào ơn trên và sau đó là nhờ vào sự hướng dẫn của sư phụ Phật Quang, sự tinh tấn nỗ lực thực hành của quý đệ tử mà chúng ta có được một năm đầy tốt đẹp. Trong một năm khó khăn mà tốt đẹp như vậy thì qua năm mới 2022 chắc chắn là chúng ta sẽ tiếp tục phát triển, tiếp tục giữ vững công đức lành, tiếp tục tinh tấn để giữ được những thành quả của con đường Thánh đạo của mình.

Chúc cho tất cả quý thầy, quý sư cô và toàn thể quý Phật tử có được tất cả những giá trị cao đẹp ấy và trong mùa xuân này đầy sự an lành, vui tươi và hy vọng.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

* Xem và nghe đầy đủ: