Công đức của sự tri ân đức Phật

“Chúng ta luôn luôn nhớ rằng tất cả những việc làm của chúng ta, nhất là thuộc về đời sống tâm linh, đều mở đầu bằng lạy Phật, luôn luôn nhận thức rõ về năng lượng tích cực, siêu việt, mầu nhiệm của Đức Phật và công đức lạy Phật khi nào cũng là nền tảng cho xây dựng đời sống tâm linh. Vì vậy việc lễ Phật là việc làm hằng ngày của người Phật tử.” – đó là lời nhắc nhở chân tình của Hoà thượng Thích Viên Giác cùng với các Phật tử trong thời Pháp thoại với đề tài “Công đức sự tri ân đức Phật” tại khoá tu “Đời sống tỉnh thức” được tổ chức tại Thiền thất Hương Vân, Củ Chi vào ngày 18/10/2015 vừa qua.

“Chúng ta luôn luôn nhớ rằng tất cả những việc làm của chúng ta, nhất là thuộc về đời sống tâm linh, đều mở đầu bằng lạy Phật, luôn luôn nhận thức rõ về năng lượng tích cực, siêu việt, mầu nhiệm của Đức Phật và công đức lạy Phật khi nào cũng là nền tảng cho xây dựng đời sống tâm linh. Vì vậy việc lễ Phật là việc làm hằng ngày của người Phật tử.” – đó là lời nhắc nhở chân tình của Hoà thượng Thích Viên Giác cùng với các Phật tử trong thời Pháp thoại với đề tài “Công đức sự tri ân đức Phật” tại khoá tu “Đời sống tỉnh thức” được tổ chức tại Thiền thất Hương Vân, Củ Chi vào ngày 18/10/2015 vừa qua.