Bình an và Bất an | Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác

Ai cũng mong muốn có một cuộc sống bình an. Nhưng con người lại thường gặp phải những điều bất an, bất ổn hàng ngày. Vậy ta cần phải làm gì?

Vào ngày 02/03/2022, Hòa thượng trụ trì Thích Viên Giác đã thuyết giảng online về đề tài: “Bình An và Bất An” – Do Ban Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức.