Lễ Quy Y Tam Bảo Đầu Xuân Nhâm Dần 2022

Trang nghiêm những buổi Lễ Quy Y Tam Bảo cho các thiện nam tín nữ phát tâm đầu xuân Nhâm Dần 2022 (ngày 13,15/2/2022) tại Chùa Từ Tân.

Trong hai ngày 13 và 15 Tháng Giêng năm Nhâm Dần (ngày 13,15/02/2022), Chùa Từ Tân đã trang nghiêm tổ chức Quy Y Tam Bảo cho các thiện nam tín nữ phát tâm. Tại đây, Hòa thượng Trụ trì thượng Viên hạ Giác đã thay lời chư Tăng giảng giải Tam quy Ngũ giới – Để người giữ giới tường tận mà phát tâm thọ trì cho dũng mãnh. Chúng đệ tử sau khi nghe đã thành tâm đảnh lễ Tam Bảo và tuyên thệ phát nguyện đời đời quy y theo Phật Pháp Tăng. Cũng như quyết tâm giữ gìn năm giới Pháp của người Phật tử tại gia mà Hòa thượng bổn sư trao truyền.

Khuyến tấn cho chúng đệ tử tại gia, Hòa thượng mong rằng Phật tử quy y tại Chùa Từ Tân đã phát nguyện quy y Tam Bảo và thọ năm giới Pháp, cần nghiêm túc giữ gìn trong đời sống tại gia của mình. Đồng thời tinh tấn tu học và làm theo lời Phật dạy để có được niềm an vui hạnh phúc thực sự.

Dưới đây là những hình ảnh đã được ghi lại: