Chu Niên Lần Thứ 12 Của CLB Thanh Niên Phật Tử Từ Tân

Một mùa xuân nữa lại về, CLB Thanh Niên Phật Tử Từ Tân lại thêm một tuổi mới. Trong năm …

Một mùa xuân nữa lại về, CLB Thanh Niên Phật Tử Từ Tân lại thêm một tuổi mới. Trong năm qua dưới sự dìu dắt của Hòa thượng Thượng Viên Hạ Giác, trụ trì Chùa Từ Tân, sự hỗ trợ tận tình của Chư Tăng bổn tự cùng với các ban ngành đoàn thể của chùa. CLB TNPT đã góp được một phần nhỏ bé của mình vào công tác Phật sự của chùa.

Để đánh giá lại những mặt làm được và chưa làm được trong năm qua và đề ra phương hướng hoạt động trong năm tới, ngày 20/1/2019 CLB TNPT đã tổ chức chương trình Chu niên lần 12