4 Điều đồng cảm | Lễ Hằng Thuận Chùa Từ Tân | HT. Thích Viên Giác

Bốn điều đồng cảm, đồng thuận là những lời đạo từ của HT. Thích Viên Giác cho đôi Phật tử trẻ trong Lễ Hằng Thuận tại chùa Từ Tân 1/1/2022.

Bốn điều đồng cảm, đồng thuận sẽ làm nền tảng để giải quyết và xây dựng những vẻ đẹp, những tích cực ở trong đời sống của mình.

#1. Đồng cảm thứ nhất là đồng cảm về lý tưởng, hướng đi, mục tiêu của đời mình. Mỗi người có mục tiêu khác nhau thì khó có thể gắn bó với nhau được. Hai Phật tử cùng nhau xây dựng lý tưởng giác ngộ, hiền thiện và an bình, hãy tập trung vào những giá trị cao cả của Tam Bảo để giải quyết, hàn gắn, xóa mờ những vết thương, những mâu thuẫn, xung đột đời thường để mình có thể vượt qua được những đớn đau của cuộc sống nhờ vào đồng cảm về mặt mục tiêu, lý tưởng.

#2. Đồng cảm thứ hai là đồng cảm về đạo đức. Những điều thuộc về nguyên tắc sống đạo đức về hành vi, lời nói, tâm tư. Chúng ta cần phải biết rõ nên làm gì, nên nói gì để giữ được đạo đức, sự hiền thiện tốt đẹp và trong đầu mình suy nghĩ gì để đừng tạo ra những điều xấu ác, những cái đi ngược lại với sự cao cả của đời sống hạnh phúc của tâm linh.

#3. Đồng cảm thứ ba là đồng cảm về tình yêu với tâm hồn rộng mở. Con người vốn ích kỷ, luôn quan tâm đến cái mình muốn, cái lợi ích của bản thân và thường không có đủ năng lực để nhận ra nhu cầu của người khác, lợi ích của người khác để chia sẻ, an ủi, vỗ về. Nên cần phải xây dựng cho mình một tình yêu rộng mở, mà biểu hiện của tình yêu rộng mở là sự hy sinh, luôn quan tâm, luôn hướng đến nhu cầu của đối tượng, nhìn ra xa hơn nữa là nhu cầu của cha mẹ, của ông bà, của xã hội. Cuộc sống của chúng ta không chỉ gói gọn trong hai cá nhân mà cần phải tương tác với thế giới con người, với môi trường để xây dựng một xã hội tốt đẹp. Chúng ta chỉ có thể sống an vui hạnh phúc khi những người xung quanh ta được an vui, hạnh phúc. Cho nên hãy cùng nhau hướng về những giá trị sống chan hòa, sống biết cảm thông, biết chia sẻ với tha nhân. Đó là tố chất tốt đẹp của con người.

#4. Đồng cảm thứ tư là đồng cảm về trí tuệ. Trí tuệ là điều ai cũng có nhưng không mấy ai biết khai thác sử dụng trí tuệ soi chiếu vào hành vi của mình, soi chiếu vào lời nói của mình, soi chiếu vào tâm tư của mình, soi chiếu vào trong xây dựng sự nghiệp ở đời, lối sống của mình để có được sự đúng đắn. Trí tuệ là khả năng nhận biết đúng sai, tốt xấu, thiện ác. Khi ta có trí tuệ thì ta sẽ nhận ra được những điều nên làm và không nên làm, khuyên bảo nhau, hỗ trợ nhau, thức tỉnh nhau, điều chỉnh nhau đưa vào con đường của sự đúng đắn.