Phần 4: Diệt Đế [Tứ Diệu Đế] – Thuyết Giảng: HT. Thích Viên Giác

Diệt Thánh Đế chính là diệt trừ nguyên nhân đưa đến sự đau khổ. Hay nói cách khác chính là diệt trừ đi sự tham ái trong lòng mỗi người.

Đế thứ ba trong Tứ Diệu Đế chính là Diệt Đế. Diệt Đế chính là diệt trừ nguyên nhân đưa đến sự đau khổ. Mà nguyên nhân của khổ như đã đề cập chính là tham ái. Vì vậy diệt trừ nguyên nhân của khổ chính là diệt trừ tham ái.