Phần 2: Khổ Đế [Tứ Diệu Đế] – Thuyết Giảng: HT. Thích Viên Giác

Đế đầu tiên trong Tứ Diệu Đế chính là Khổ Đế hay Khổ Thánh Đế. Tức là nói về chân lý (sự thật) về nỗi khổ của cuộc đời mà ai cũng gặp phải.

Tứ Diệu Đế hay Tứ Thánh Đế (Tứ: Bốn – Đế: Chân lý, sự thật – Thánh/Diệu: Cao cả, siêu việt) tức là “Bốn chân lý cao cả – Bốn chân lý siêu việt – Bốn chân lý thánh”. Và cái đế đầu tiên chính là Khổ Đế hay Khổ Thánh Đế – Chân lý (sự thật) về nỗi khổ của cuộc đời. Đây là phát biểu đầu tiên của Phật về bản chất của đời sống.