10 Tưởng quán niệm (Phần 3) | Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác

Đây là phần thứ 3 của loạt bài giảng “10 Tưởng Quán Niệm” đã được HT. Thượng Viên Hạ Giác giảng trong khóa tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân.