Ý nghĩa Quy Y và Giữ Giới của người Phật tử

HT. thượng Viên hạ Giác đã thuyết giảng “Ý nghĩa Quy Y và Giữ Giới của người Phật tử” cho Đạo Tràng Long Vân, tỉnh Đồng Nai (17/02/2022).