Phật Giáo đồng hành cùng Dân Tộc – TT. Thích Viên Giác

TT. Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: “Phật Giáo Đồng Hành Cùng Dân Tộc” – Tại trường hạ Chùa Phước Lâm – Năm 2014