Trừ khử hiềm hận – Thuyết giảng: Hòa Thượng Thích Viên Giác

Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường gặp phải những sự hiềm hận, tuy nhiên lại gần như không thể nào trừ khử được. Vậy có cách nào để đoạn trừ hiềm hận?

Trừ khử hiềm hận – Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác

Đức Phật có dạy là cần phải tu tập 5 điều sau để trừ khử giận tức:

  1. Tu tập lòng Từ (tâm từ, lòng yêu thương). Vì nó chính là đối nghịch của tâm sân hận. Giận hờn sẽ chỉ mang đến khổ đau, chỉ có tình yêu thương mới mang lại niềm an vui cho con người, giải quyết tận gốc rễ của khổ đau.
  2. Tu tập lòng Bi. Hay nói cách khác là phải có lòng thương yêu và cứu giúp mọi người, mọi loài.
  3. Tu tập tâm xả (sự buông bỏ, buông xả của cảm xúc).
  4. Dùng vô niệm, vô tác ý để điều chỉnh nhận thức. Nếu mình nghĩ khác đi hoặc không nghĩ tới thì hiềm hận sẽ không có mặt. Bởi vì suy cho cùng hiềm hận cũng đều do tâm tưởng và tâm tạo mà thôi.
  5. Khi hiềm hận sinh ra trong tâm thì điều mà ta phải nghĩ tới là: Ta là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là khởi nguyên của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chổ nương tựa của nghiệp. Đây chính là triết lý chủ đạo của Phật Giáo. Từ ý nghĩ này ta có thể chủ động dứt trừ được sự thù hận trong ta.

Tuy nhiên, để làm được những điều này thật sự không dễ dàng…