Nhân chi sơ tánh bổn thiện hay bổn ác? | HT. Thích Viên Giác

Có người nói “Nhân chi sơ tánh bổn thiện”, nhưng cũng có tư tưởng trái lại “Nhân chi sơ tánh bổn ác”. Vậy chúng có thật sự thuyết phục?

– Bạch Sư phụ, con thường nghe nói câu: “Nhân chi sơ tính bổn thiện” và cũng có lần nghe câu ngược lại “Nhân chi sơ tính bổn ác”, thưa Sư phụ có phải hai câu đều có chỗ thiếu thuyết phục không?
– Con có một người bạn, hai vợ chồng họ và cả ba mẹ chồng đề là giáo viên nhưng chỉ có một đứa con ham chơi, bỏ học, trộm cắp, nghiện ngập..v.v… Vậy giáo dục theo quan điểm Phật Pháp như thế nào? Và lỡ có đứa con hư hỏng như vậy thì các bậc làm cha làm mẹ nên làm thế nào để cải nghiệp?

Sư Phụ Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Giác đã trả lời câu hỏi này trong buổi Pháp đàm online trên Zoom (13/11/2021)