Nâng cao nội lực để thành công hơn – HT. Thích Viên Giác

Tập chánh niệm tỉnh giác, thiền và nâng cao nội lực bản thân là cách để thành công hơn trong đời sống. Đồng thời nó còn mang lại nguồn năng lượng tích cực.

Tại sao việc kiểm soát tốt và nâng cao nội lực của bản thân sẽ giúp ta thành công hơn trong cuộc sống? – Thông thường chúng ta không có ý thức và không làm chủ được những điều rất thiết thực. Dù nó là những vấn đề đang diễn ra thực tế ngay nơi thân thể, hơi thở và môi trường xung quanh mà ta đang tương tác. Tâm tưởng cứ nghĩ ngợi ở đâu đâu ở bên ngoài. Chúng ta cứ sống với những ảnh tượng và suy nghĩ lung tung. Cho nên chúng ta không thể làm chủ được gì cả mà cứ chạy theo quán tính mà thôi, chứ hiệu quả thực tiễn thì không có gì cả.

Không những thế nó còn làm hao tổn năng lượng, sức mạnh và sức lực của ta đều bị tổn thương và tản mác. Cứ đi theo cái đà lao xao đó hoài thì hệ cảm xúc, thần kinh và khả năng chú ý của chúng ta sẽ bị yếu dần. Rồi từ từ sẽ làm yếu đi ý chí và mục tiêu đời sống của chúng ta. Đến lúc này chúng ta chỉ còn sống như một con người với bản năng nguyên thủy của nó – chỉ như là một loài động vật mà thôi.

Sự vận hành như vậy chính là ta đang đi xuống. Càng xuống sâu ta lại càng phải đối mặt với những lo lắng và sợ hãi nhiều hơn nữa. Tại sao lại như vậy? Bởi vì lúc này chúng ta không phải làm chủ mà đang bị dẫn dắt và chi phối bởi những thứ xung quanh. Bởi thế mà không thể nào có sự tự tin được, điều này cũng đồng nghĩa với sự thất bại. Vì vậy thực tập chánh niệm tỉnh giác, thiền tập và nâng cao nội lực bản thân chính là cách để thành công hơn trong đời sống.

Nâng cao nội lực để thành công hơn trong cuộc sống – Thuyết giảng: Hòa Thượng Thích Viên Giác