Trầm tư về sự Thanh Tịnh | Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác

“Trầm tư về sự thanh tịnh” là một đoạn được ghi chép ở trong kinh khi Đức Phật dạy về sự thanh tịnh. Vậy thanh tịnh thật sự là gì?

Đây là một đoạn được ghi chép ở trong kinh khi Đức Phật dạy về Trầm tư về sự thanh tịnh.

Tất cả chúng ta đều hướng về sự thanh tịnh (sạch sẽ, bình an, trong trẻo,…) – Trái lại là sự ô nhiễm (ô nhiễm, dơ bẩn, rối loạn, đục,…). Mình tu là phải làm thế nào để tâm ngày càng thanh tịnh về cả 3 mặt: thân – khẩu – ý. Vậy sự thanh tịnh thực sự là gì?