Thực tập như thế nào để bớt khổ? | HT. Thích Viên Giác [Pháp Đàm Online]

Cần phải thực tập như thế nào mỗi ngày để giảm bớt và vượt qua nỗi khổ. Để có thể học cách chấp nhận, bình an mà sống trong mọi hoàn cảnh.

Mô Phật. Con xin được Sư Phụ hướng dẫn. Đức Phật có nói đến khổ và con đường diệt khổ để đạt được an vui, niết bàn. Theo đó, Ngài có nhắc đến bệnh tật, rồi xa người mình thương, cầu bất đắc ý,… là những thứ thuộc về Bát Khổ (tám cái khổ). Khi nhận rõ đây là những cái khổ chung của kiếp nhân sinh, thay vì chống lại thì mình nên học cách chấp nhận. Kỹ năng vượt qua như vậy có thể sống bình an trong mọi hoàn cảnh. Cần phải thực tập như thế nào mỗi ngày để bình an mà sống?

Sư Phụ Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Giác đã trả lời câu hỏi này trong buổi Pháp đàm online trên Zoom (28/08/2021)