Thiền và Sự chuyển hóa sân hận

HT. Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: “Thiền và Sự chuyển hóa sân hận” cho các Phật tử tại Canada (ngày 20.06.2018).

– Nguồn video từ: Manh Tien LE –