Sự kết nối bền vững trong tập thể | HT. Thích Viên Giác

Cần phải làm sao để giữ được sự kết nối bền vững trong tập thể? – Đây là vấn đề rất khó bởi luôn tồn tại rất nhiều mâu thuẫn và xung đột.

Khó khăn của sự kết nối, sự sống chung, sự kết hợp trong tập thể là rất phổ biến trong xã hội của chúng ta. Và riêng đối với CLB Thanh Niên Phật Tử của mình thì cũng đã có rất nhiều sự biến động về con người từ trước đến nay. Có nhiều người đã đi, có những bạn gặp phải những sự khủng hoảng trong mối quan hệ từ gia đình cho đến bạn bè và đồng nghiệp. Thật sự rất khó để mà giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Vậy cần phải làm sao để giữ được sự kết nối bền vững trong tập thể?