Nhận ra những điềm lành – HT. Thích Viên Giác

Ai cũng mong cầu những điều tốt đẹp hay điềm lành đến với mình. Vậy điềm lành là có thật hay không, và làm thế nào để nhận ra được những điềm tốt đang đến?

Nhận ra những điềm lành – Thuyết giảng: Hòa Thượng Thích Viên Giác

Làm thế nào để có được hạnh phúc? Đó là câu hỏi muôn đời – từ cả hàng ngàn năm về trước. Và khái niệm để có hạnh phúc chính là phải có phước đức… Một vấn đề khác nữa chính là điềm lành. Trong suy nghĩ, cảm xúc của con người bình thường trong đời sống điều mong muốn rằng những điều tốt đẹp, những điềm lành nó đến. Đó là điều mong cầu ở nơi mình – Nó giúp cho ta có sự an tâm và tin tưởng hơn trong công việc của mình khi có những điều tốt đẹp tới với mình. Vậy điềm lành là có thật hay không, và làm thế nào để nhận ra được những điềm lành đang đến?