Chọn bạn đồng hành | HT. Thích Viên Giác

Chọn bạn đồng hành tốt đẹp thánh thiện là việc rất quan trọng để có thể giúp đỡ và hỗ trợ cho chúng ta phát triển một cách tốt nhất.

Hòa thượng Thích Viên Giác thuyết giảng đề tài: “Chọn Bạn Đồng Hành” trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh niên Phật tử Từ Tân, ngày 27/02/2022.