Chùm ảnh Khóa Tu Đời Sống Tĩnh Thức 15: “Lắng Nghe Cảm Xúc”

“Lắng NGhe Cảm Xúc” chính là chủ đề của Khóa tu Đời Sống Tĩnh Thức lần thứ 15 được tổ chức tại Thiền Thất Hương Vân (Chủ Nhật 17/04/2022).

Vào ngày chủ nhật 17/04/2022 vừa qua, đạo tràng Phật tử Chùa Từ Tân đã cùng nhau quay về Thiền thất Hương Vân để tham gia Khóa Tu Đời Sống Tĩnh Thức lần thứ 15 (Lắng Nghe Cảm Xúc) dưới sự hướng dẫn của Sư Phụ Trụ Trì – Hòa Thượng thượng Viên hạ Giác.

Xin giới thiệu đến Quý Phật tử những hình ảnh nổi bật đã được ghi lại trong khóa tu này: