Lễ Quy Y Tam Bảo Tại Chùa Từ Tân

Quy Y Tam bảo là quay về nương tựa Phật – Pháp – Tăng, nương tựa ba ngôi Tam bảo …

Quy Y Tam bảo là quay về nương tựa Phật – Pháp – Tăng, nương tựa ba ngôi Tam bảo trên con đường xây dựng đời sống tâm linh cao đẹp.

Quy y Phật – Pháp – Tăng là “bước chân” cảm ngộ đầu tiên của một người Phật tử trên con đường đạo.

Nhân dịp Đại Lễ Phật Đản Vesak PL.2563 – DL.2019, ngày 19/05/2019 (nhằm ngày 15.04 ÂL Năm Kỷ Hợi) lúc 14h00’ chùa Từ Tân đã tổ chức lễ Quy Y Tam Bảo cho các thiện nam tín nữ hữu duyên.