Thuyết giảng trong mùa An Cư Kiết Hạ PL.2566 – DL.2022

Những hình ảnh này đã được ghi lại trong các buổi thuyết giảng của HT. thượng Viên hạ Giác vào mùa An Cư Kiết Hạ tại các trường Phật học…

Bước vào mùa An Cư Kiết Hạ PL.2566, theo truyền thống của đạo Phật, tịnh tu đạo nghiệp, từ việc tổ chức tu tập cho chư Tăng trong bổn tự đến các khóa tu học dành cho các ban ngành, đạo tràng Phật tử diễn ra hằng tuần không ngưng nghỉ. Bên cạnh đó, Hòa thượng Trụ trì vẫn luôn dành thời gian để đi giảng dạy cho Tăng Ni sinh tại Học Viện Phật Giáo TP.HCM (cơ sở 2), các vị Tăng Ni tại Trường Trung Cấp Phật Học Long An (Chùa Thiên Khánh – Chùa Thiên Phước, tỉnh Long An).

Tất cả là để đền ân Phật, tiếp nối sự nghiệp hoằng Pháp và hoàn thành viên mãn tâm nguyện của Phật – như lời bạt hậu của nhà vua hiền triết Trần Thái Tông đã nói: “Thuyết pháp giả mãn Phật chi nguyện”.