Xây dựng vốn liếng cuộc đời | Khóa Tu Công Ty Sao Mai

Tại sao cần phải xây dựng vốn liếng cho cuộc đời mình? Phương pháp để gây dựng những vốn liếng cho mỗi cá nhân như thế nào mới là đúng đắn?

Làm cái gì mà không có vốn thì không ổn. Không có vốn thì cũng đâu thành lập công ty được. Và công ty giá trị cao hay thấp thì trước hết nó cũng phải có khối lượng vốn như thế nào. Vốn liếng thì gồm nhiều thứ – như: tiền, tài sản, vật chất, động sản, bất động sản,… Ngoài ra còn có những tài sản vô hình – như: bằng cấp, bản quyền, thâm niên, sự tương tác,… và nhất là bí quyết. Mà quan trọng nhất của tài sản chính là con người. Giá trị của mỗi người càng cao thì càng quyết định sự thành công của công ty. Vậy phải xây dựng vốn liếng cuộc đời như thế nào mới đúng?