Kinh Pháp Cú 54: Hương Người Đức Hạnh

Bài Pháp cú 54 HƯƠNG NGƯỜI ĐỨC HẠNH được Hòa Thượng Thích Viên Giác giảng trong buổi lễ truyền giới …

Bài Pháp cú 54 HƯƠNG NGƯỜI ĐỨC HẠNH được Hòa Thượng Thích Viên Giác giảng trong buổi lễ truyền giới cho Đạo Tràng Bát Quan Trai ngày 13/6/2022 như sau:

“Đức Phật dạy rằng:

“Hương các loài hoa thơm.

Không bay ngược chiều gió.

Nhưng hương người đức hạnh.

Ngược gió khắp tung bay.

Chỉ có bậc chân nhân.

Hương tỏa mọi phương trời.”

Quả thật là như vậy, hương của các loài hoa trong thế giới tự nhiên là tùy thuộc vào luồng gió thổi và dù nó thơm cách mấy, nó cũng không thể bay ngược cái làn gió thổi nên nó chỉ có một chiều theo gió mà thôi. Cũng vậy, những người có đức hạnh, có giới hạnh, có tu tập thì tỏa ra loại hương thơm của giới và của tâm. Hương thơm đó nó vượt qua cái sự trở ngại của làn gió thổi, ngược qua mọi những thứ gọi là trôi xuôi của dòng đời. Hương đó có thể toả theo chiều không gian không bị chướng ngại bởi các hiện tượng của vật lý và cái hương đó chỉ có bậc chân nhân mới có thể tỏa được mọi phương trời. 

Đức hạnh ở đây chính là những người Phật tử ăn hiền ở lành, có giữ gìn giới luật, có thực hành, tuân thủ các nguyên tắc đạo đức mà Đức Phật đã dạy, có một đời sống chuẩn mực, an lành, góp phần cho việc ổn định cá nhân, ổn định gia đình và ổn định xã hội thì những con người cá nhân ấy, những gia đình mà được cá nhân ấy điều khiển, cái xã hội mà có cá nhân ấy trú ngụ thì niềm an lạc, niềm vui sẽ tỏa ra xung quanh. Đó là ý nghĩa của hương người đức hạnh là như vậy. Mùi hương đó đem đến sự thơm tho, sự mát mẻ, sự bình an, sự vui vẻ và hạnh phúc. Đức Phật nhấn mạnh thêm chỉ có bậc chân nhân thì hương ấy mới tỏa ra tại mọi phương trời.

Bậc chân nhân ở đây là người chân thật, người hiền lành, người thẳng thắn, người an trú vào con đường chân lý gọi là bậc chân nhân. Các Phật tử đang ngồi ở đây, đã đến chùa, phát tâm, phát nguyện thọ trì bát quan trai giới tức là quý vị đang xây dựng cho mình con đường Thánh, con đường cao cả, con đường vượt thoát lên trên những phàm tình của cuộc đời.

Quý vị lấy Tam Bảo làm lý tưởng phụng thờ, lấy con người, xã hội, chúng sinh làm đối tác để cảm hóa thì đấy chính là hành trình, chính là phong cách của bậc chân nhân và hương thơm của các bậc chân nhân ấy sẽ tỏa ra mọi phương trời, mọi phương trời là nói về không gian trong đó hàm ý là sẽ tỏa ra mọi thời gian, đời sống bây giờ, đời sống mai sau và cả đời sống nhiều kiếp về sau cái hương đức hạnh ấy sẽ còn mãi và giá trị của nó là vô cùng tận.”

* Hòa thượng Thích Viên Giác giảng trong buổi lễ truyền giới cho Đạo tràng Bát Quan Trai ngày rằm tháng 5 âm lịch (ngày 13-06-2022).

* Khóa tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân được tổ chức thường xuyên hằng tháng hai lần vào mùng 1 và ngày rằm (âm lịch).