Các Pháp Môn Tu Tập (Trường Trung Cấp Phật Học Long An)

“Các pháp môn tu tập” chính là đề tài mà Hòa thượng Thích Viên Giác giảng cho Tăng sinh tại Trường Trung Cấp Phật Học Long An (01/03/2022).