Khóa tu Đời Sống Tỉnh Thức lần thứ 16

Một số hình ảnh tại khoá tu Đời Sống Tỉnh Thức lần thứ 16 tại Thiền Thất Hương Vân- Củ …

Một số hình ảnh tại khoá tu Đời Sống Tỉnh Thức lần thứ 16 tại Thiền Thất Hương Vân- Củ Chi với chủ đề “Biển khổ Người đi cứu độ đời” nhân Lễ Vía Quan Thế Âm Bồ Tát 19/06 ÂL năm Nhâm Dần (tức ngày 17/07/2022).