Hành hương núi Bà Đen, Tây Ninh – 2023

Vào ngày 22 tháng giêng năm Quý Mão (12-2-2023), Đoàn Phật tử Chùa Từ Tân đã hành hương về núi …

Vào ngày 22 tháng giêng năm Quý Mão (12-2-2023), Đoàn Phật tử Chùa Từ Tân đã hành hương về núi Bà Đen – Tây Ninh. Chuyến đi đã thu hút hơn 300 người tham dự. Và sau đây là vài hình ảnh được ghi nhận lại trong chuyến hành hương vừa qua.