Phần 5: Đạo Đế [Tứ Diệu Đế] – Thuyết Giảng: HT. Thích Viên Giác

Đạo Đế chính là con đường để mọi người có thể thực hành để có thể thoát khỏi mọi khổ đau mà Đức Phật đã chỉ dạy một cách cụ thể và rõ ràng.

Đức Phật dạy hạnh phúc nằm trong bàn tay của mỗi người. Đạo Phật đặt vào trong bàn tay của con người quyền của mình, giao cho, vạch rõ và định hướng mình mới là chủ nhân của chính mình – Chủ nhân của cuộc sống là hạnh phúc hay là khổ đau.

Nhưng nhiều người cũng không thích làm chủ mà chỉ muốn làm tớ thôi – mong người khác giúp mình, trợ giúp hay cứu vớt cho mình. Vì vậy hạnh phúc hay niết bàn đối với Phật Giáo là rất đặc biệt và cũng khó khăn. Và cũng nhờ mục đích như vậy thì Đạo Phật mới có thể chinh phục được con người thời đại – đúng với sự thực của đời sống.

Và Đức Phật không nói chung chung mà đã chỉ rõ con đường thực tập để có thể thoát khỏi mọi khổ đau. Con đường diệt khổ này được biết đến chính là Đạo Đế – Bát Chánh Đạo.