Đi chùa được lợi ích gì? – Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác

Môi trường chùa an lành thánh thiện là nơi yêu thích của những ai có đời sống tâm linh tốt và thiện lành. Việc đi chùa cũng mang lại rất nhiều lợi ích.

“Đi chùa” tuy nghe đơn giản vậy nhưng thật ra cũng cần có duyên lành mới có khả năng tiếp xúc với môi trường như thế. Bởi vì người ta chỉ thích tiếp xúc với những nơi chốn mà có sự tương quan với cảm xúc cho chính họ. Vì thế những người có đời sống tinh thần tốt thì thường thích những nơi an bình, nhẹ nhàng và thánh thiện. “Cảnh là một phần của con người”. Và chùa chính là nơi mà có nhiều nguồn năng lượng tích cực – Bởi đó chính là môi trường của Phật và Bồ Tát. Môi trường tốt như thế thì những lợi ích mang lại của việc đi chùa là điều vô cùng hiển nhiên. Chi tiết về những lợi ích này sẽ được phân tích cụ thể qua bài giảng sau đây:

Đi chùa được lợi ích gì? – Thuyết giảng: Hòa Thượng Thích Viên Giác