Điều lệ sinh hoạt

ĐIỀU LỆ SINH HOẠT Thành lập Câu Lạc Bộ Từ Thiện Bến Thương với điều lệ như sau: Điều I: …

445_633_159_90

ĐIỀU LỆ SINH HOẠT

Thành lập Câu Lạc Bộ Từ Thiện Bến Thương với điều lệ như sau:

Điều I: Thành lập Câu Lạc Bộ Từ Thiện Bến Thương:

 1. Tên gọi: CÂU LẠC BỘ TỪ THIỆN BẾN THƯƠNG, viết tắt: CLB TT BT.
 2. Logo: như trên
 3. Mục đích: Nối kết những tấm lòng từ thiện, giúp đỡ những người những người gặp phải tai ương, hoạn nạn, bệnh tật, những bất hạnh trong cuộc sống.
 4. Văn phòng: Chùa Từ Tân, 90/153 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

Điều II: Tổ chức điều hành:
441_537_235_90
Điều III: Nhiệm vụ CLB:

 1. Mời gọi các nhà hảo tâm tham gia vào CLB.
 2. Tìm kiếm và giới thiệu những trường hợp cần được giúp đỡ.
 3. Tổ chức, lên kế hoạch, điều phối chương trình từ thiện.

Điều IV: Thành phần gia nhập CLB:

 1. Các nhà hảo tâm: Đóng góp tài chính tự nguyện tùy theo tâm nguyện.
 2. Thành viên CLB: Đóng góp tiền quỹ hàng tháng, tối thiếu 100.000 đồng/tháng.
 3. Thành viên không đóng tiền quỹ quá 6 tháng, xem như tự nguyện ngừng tham gia CLB.

Điều V: Quyền lợi thành viên:

 1. Được hưởng những lợi ích về phát triển tâm linh.
 2. CLB sẽ viếng thăm, chia sẻ khó khăn khi thành viên gặp phải những điều bất hạnh.
 3. Thành viên được cấp thẻ thành viên (membership).

Điều VI: Nguyên tắc sử dụng tài chính:

 1. Tài chính được sử dụng vào những việc từ thiện và công tác phí.
 2. Phải thông qua ban điều hành.

Điều VII: Nguyên tắt hội họp:

 1. Mỗi nửa tháng họp một lần ban thường trực.
 2. Một tháng họp một lần toàn ban chủ nhiệm.
 3. Ba tháng họp một lần toàn thành viên CLB.

Tất cả các thành viên tham gia đồng ý với những quyết định trên.

Bản điều lệ này gồm có 07 điều, nếu quá trình hoạt động cần thay đổi hoặc thêm bớt phải thông qua một cuộc họp toàn thể gồm Thầy Cố vấn chứng minh và toàn Ban chủ nhiệm.