Đêm Nhạc “Đóa Sen Thiêng” Tại Việt Nam Quốc Tự

Một số hình ảnh của đêm nhạc “Đóa Sen Thiêng” để chào mừng đại lễ Phật Đản – Vesak Liên …

Một số hình ảnh của đêm nhạc “Đóa Sen Thiêng” để chào mừng đại lễ Phật Đản – Vesak Liên Hợp Quốc 2019 được diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự.