Lễ Quy Y – Phát Quà Từ Thiện – Pháp Thoại – VU LAN 2019 (PL 2563)

Cũng nhân Đại Lễ Vu Lan, Chùa Từ Tân đã tổ chức Lễ Quy Y cho hàng trăm giới sinh. …

Cũng nhân Đại Lễ Vu Lan, Chùa Từ Tân đã tổ chức Lễ Quy Y cho hàng trăm giới sinh. Trong buổi lễ, các giới sinh đã được Hòa thượng Trụ trì Thượng Viên Hạ Giác truyền Tam Quy Ngũ Giới, trở thành người con Phật, nguyện phấn đấu xây dựng đời sống tâm linh hướng thượng.
Tiếp theo chùa đã tổ chức phát quà bao gồm gạo và một số nhu yếu phẩm cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực. Cũng trong thời gian này, chư Tăng bổn tự cũng đã tổ chức nghi thức cúng thí thực để những chúng sinh kém phước trong cõi vô hình cũng được vơi bớt phần nào đói khổ.
Còn trong buổi tối rằm tháng 07, vào lúc 18 giờ 30 phút là thời Pháp thoại của Thượng tọa Thích Chân Quang dành cho với hàng ngàn thính chúng về tham dự. Tiếp nối là theo thông lệ hằng năm, vào lúc 19 giờ 45 đêm Rằm tháng Bảy âm lịch, chùa Từ Tân đã tổ chức lễ hoàn kinh Vu Lan, nguyện cầu chư hương linh khắp nơi được siêu thăng, cầu mong đất nước được hòa bình và mọi người luôn sống trong an lạc.
Sau đây xin mời quý Phật tử và các bạn cùng xem lại những hình ảnh ghi nhận được trong chuỗi các hoạt động chiều và tối hôm qua.