[Hỏi Đáp] Đạo đức là tôn trọng sự sống | HT. Thích Viên Giác

Tôn trọng sự sống chính là đạo đức của con người – Tại sao lại nói như vậy? Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Giác đã trình bày rất chi tiết ở đây.

Bạch Sư phụ, con thấy trong kinh Pháp cú có câu:
“Mọi người sợ hình phạt
Mọi người thích sống còn
Lấy mình làm ví dụ
Không giết, không bảo giết.”

Như vậy, ý câu này có phải khuyên người ta không nên sát sinh và cao hơn nữa hàm ý là nên ăn chay phải không? Ăn chay có ý nghĩa ra sao với sự tu tập và người Phật tử nên ăn chay như thế nào để đúng như lời Phật dạy mà vẫn bảo đảm đủ dinh dưỡng?

Sư Phụ Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Giác đã trả lời câu hỏi này trong buổi Pháp đàm online trên Zoom (18/12/2021)