Chế ngự tâm ý và tiết chế ăn uống

Sau khi hộ trì 5 giác quan thì ta phải cần chế ngự tâm ý, còn gọi là giác quan thứ 6 (ý căn – ý thức). Có kiểm soát được 5 lĩnh vực bên ngoài thì ta mới có thể tiến được sâu hơn là chế ngự được tâm ý. Đó là một vấn đề rất khó khăn nhưng rất cần thiết, phải có.

Chế ngự tâm ý và tiết chế ăn uống – HT. Thích Viên Giác