4 loại bạn xấu – Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác

Nếu người nào thuộc vào 4 loại bạn xấu thì dù có thường xuyên gần gũi mình cũng không nên xem là bạn. Đó gồm những gì và tại sao lại vậy?

Người xưa có câu: “Sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu” hay câu nói “Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ”. Tức là sinh ta ra là cha mẹ, nhưng tác thành ta là bạn bè. Chúng ta ở trong môi trường gì, trở thành con người như thế nào phụ thuộc phần lớn ở bạn bè chúng ta. Hay có thể nói, chúng ta tốt hay xấu phụ thuộc vào nhiều yếu tố xã hội và cụ thể nhất đó chính là yếu tố bạn bè. Vì vậy, chúng ta cần nhận thức, cần phân biệt được đâu là bạn tốt và đâu là bạn không tốt để kết giao.

Trong bài pháp thoại này, dựa vào những lời Phật dạy, Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Giác có chỉ cho chúng ta về “4 loại bạn xấu”. Đó là 4 hạng người mà chúng ta không nên xem là bạn dù người đó thường gần gũi với mình.