Ý Nghĩa Biểu Tượng Đản Sinh | Thuyết giảng: Hòa Thượng Thích Viên Giác

Ý NGHĨA BIỂU TƯỢNG ĐẢN SINH – Giảng sư: Hòa thượng Thích Viên Giác, Phó ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM, …

Ý NGHĨA BIỂU TƯỢNG ĐẢN SINH – Giảng sư: Hòa thượng Thích Viên Giác, Phó ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM, trong chương trình thuyết giảng trực tuyến – Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565, từ Việt Nam Quốc Tự.