Tu tập Hạnh tinh tấn – Chánh niệm tĩnh giác – Thiền định

Ðịnh học có 2 bước tu tập chủ yếu là chánh niệm tỉnh giác và đưa tâm vào thiền định. Còn tinh tấn là năng lực ắt phải có và đủ xuyên suốt lộ trình tâm lý.

Hạnh tinh tấn, Chánh niệm tĩnh giác, Thiền định – Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác