[Hỏi Đáp] Tinh hoa tu học của người Phật tử

Giáo Pháp Phật dạy rất tinh thâm và hàm chứa nhiều triết lý sâu sắc, nắm được điều cốt lõi chính là tinh hoa tu học mà người Phật tử cần rõ.

“Không làm mọi điều ác
Thành tựu các hạnh lành
Giữ tâm ý trong sạch
Chính lời chư Phật dạy.”
(“Chư ác mạc tác
Chúng thiện phụng hành
Tự tịnh kỳ ý
Thị chư Phật giáo.”)
– Kinh Pháp Cú –
Bạch Sư phụ, giáo Pháp nhà Phật bát đại tinh thâm, mỗi câu mỗi từ đều bao hàm triết lý sâu sắc, nên rất nhiều điều chúng con không hiểu nổi. Vậy, nếu người Phật tử chỉ cần tập trung lánh ác, tác thiện, giữ Tam quy ngũ giới để tu tập thì có đủ không ạ?

Sư Phụ Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Giác đã trả lời câu hỏi này trong buổi Pháp đàm online trên Zoom (17/11/2021)