Phương hướng giải tỏa mâu thuẫn giữa người thân trong gia đình

Sự xung đột mâu thuẫn nếu không được giải tỏa sớm thì có thể gây đổ vỡ trong gia đình. Phương hướng nào để hóa giải những sự hiềm hận đó?