Nghi thức Bát Cơm Hiếu Đạo nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu PL 2561 – DL 2017

Xin giới thiệu hình ảnh nghi thức Bát Cơm Hiếu Đạo tại chùa Từ Tân sáng rằm tháng 7 Âm …

Xin giới thiệu hình ảnh nghi thức Bát Cơm Hiếu Đạo tại chùa Từ Tân sáng rằm tháng 7 Âm lịch(5/9/2017).