Khóa tu Bát Quan Trai Chùa Từ Tân (15/5 ÂL)

Vừa qua, vào sáng chủ nhật ngày 05/07/2020 (15/5 âm lịch, năm Canh Tý), chùa Từ Tân đã tổ chức …

Vừa qua, vào sáng chủ nhật ngày 05/07/2020 (15/5 âm lịch, năm Canh Tý), chùa Từ Tân đã tổ chức khóa tu Bát Quan Trai với sự tham dự của hàng trăm vị Phật tử dưới sự chủ trì – hướng dẫn của Hòa thượng Thượng Viên Hạ Giác.

Buổi sáng, Đại chúng tham dự đạo tràng tu Bát Quan Trai niệm hương – đảnh lễ Phật sám hối, cầu nguyện quốc thái dân an và được Chư Tôn Đức truyền thọ pháp giới. Theo đó, các giới tử phát nguyện giữ tám trai giới và ba nghiệp thanh tịnh.

Sau lễ truyền giới, Sư Phụ Hoà Thượng Thượng Viên Hạ Giác có thời pháp ngắn về đức hạnh của người Phật tử nhằm khuyến tấn đại chúng về sự nhận thức, cách ứng xử và phương pháp tu học đúng đắn.

Sau thời pháp ngắn, các Phật tử được Sư Phụ hướng dẫn thiền hành và tập khí công. Tiếp đến, toàn thể đạo tràng Phật tử tụng kinh Dược Sư, niệm Phật, cúng ngọ và thọ trai.

Buổi chiều là thời pháp thoại của Sư Phụ Hoà Thượng Thượng Viên Hạ Giác. “Con người chúng ta có quá nhiều vọng tưởng từ đó sinh ra Tầm – nhìn vào đối tượng mà suy nghĩ – rồi sinh ra vui, buồn, thương, ghét v.v…Và ta bắt đầu có thói quen phản ứng, bám víu, bị cuốn theo mà ta không hề hay biết.” Và Thầy cũng đưa ra con đường cho chúng ta đi và thực hành – Đó là chúng ta có thể tự mình lựa chọn để có cái nhìn chánh kiến từ đó xa rời những bất thiện pháp, gần gũi những thánh thiện pháp và thực hành Niệm Định Tuệ. Dần dần, những vọng tưởng sẽ tan đi và an lạc sẽ hiện ra.

Khoá tu 1 ngày khép lại với lời sách tấn nhắc nhở của Sư Phụ, dù xả bỏ giới luật và trở về với đời sống thường nhật nhưng luôn biết áp dụng giới luật, nhắc nhở bản thân tránh dữ làm lành, tích phước ngay trong đời sống hiện tại.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật